Divadelní sál

Technické zázemí divadla v lidovém domě.

Světla: 9x 1000W
     2x 2000W
     2x 650W
     1x 100W+ tubus (vodící)
     1x 500W
     4x 300W (pracovní osvětlení scény)

Jevištní tahy: 16 ks (maximální dovolená nosnost 50Kg)
Revize jevištních tahů byla provedena v srpnu 2012.

Rozloha:
    Forbína:
    Jeviště:
    Sál:
    Balkón: Otvírá se pouze pro akce na sezení. Případné změny po dohodě při uzavíráni                
  smlouvy s vedením DvLD.
 
Připojením 3ks praktikáblů ( 2,5x1,5m )k forbíně je možné vytvořit molo pro módní přehlídky.

Počet míst:
Sezení:
sál:                239 sedadel    (Přední část:     146 sedadel)Divadelní sál
                        (Kaskáda:    93 sedadel)
    Počet sedadel v sále lze přizpůsobit požadavkům pronajímatele.

Balkón:            78 sedadel
Celkový počet:         317 sedadel

Stání:
Pro akci na stání je přibližný objem sálu 400 míst.